محمد اشرف غنی احمدزی فراری چهار ماه بعد در مصاحبه ای با بی بی سی که کاملاً نادرست و پر از دروغ بود سکوت خود را شکست و تبلیغات موذیانه رسانه های منافق در ۲۰ سال گذشته که طالبان به پاکستان نسبت می دهند ادامه داد اما هیچ منطقی ارائه نکرد. دلایل و اسناد ادعای […]

محمد اشرف غنی احمدزی فراری چهار ماه بعد در مصاحبه ای با بی بی سی که کاملاً نادرست و پر از دروغ بود سکوت خود را شکست و تبلیغات موذیانه رسانه های منافق در ۲۰ سال گذشته که طالبان به پاکستان نسبت می دهند ادامه داد اما هیچ منطقی ارائه نکرد. دلایل و اسناد ادعای غربی ها با بسیاری از گفته های غنی در تضاد است، من می خواهم در مورد برخی از آنها نظر بدهم، اجازه دهید در مورد آن نظر بدهم تا شما خوانندگان بدانید که غرب چقدر حیله گر است.

غنی گفت برنامه ریزی کرده بودم که به خوست بروم اما محب به من گفت که خوست و ننگرهار سقوط کرده اند و مرا مجبور به ترک کشور کردند، سپس گفت، تا فرودگاه نمی دانستم کجا می رویم. اول اینکه غنی، به عنوان سر قومندان اعلا، آنقدر از اوضاع ولایات بی اطلاع بود که نشات میدهد غنی یک بازیچه بود، و قدرت با محب، بی بی گل و همسر محب بود.

جالب اینجاست که یکبار گفت نمی خواستم فرار کنم ولی به به اصرار محب فرار کردم و گفت که حتی وقت نکردم کفش هایم را بپوشم، بعد می گوید در میدان هوایی نمی دانستم به کجا میرویم. تناقض آشکار در سخنانش موجود است.

غنی سه دلیل برای فرارش ذکر کرد. اول اینکه نمی خواستم خونریزی شود و چون فرار کردم. دوم: دو گروه از طالبان به کابل نزدیک می شدند. سوم، همه پرسنل نظامی سقوط کرده بودند.

اگر او واقعاً برای خون افغان ها ارزش قائل بودی، چرا جنگ در هلمند را طولانی کردی و بر شفاخانه ها و خانه های غیرنظامیان هلمند حملات هوایی انجام دادی؟ آدم تعجب می کند که پنجابی ها در هلمند زندگی می کردند و افغان ها در کابل؟ آیا در بدن مردم کابل خون جاری است و در بدن مردم ولایات دیگر عسل جاری است؟ ادعای داشتی که من نجیب هستم و به خانواده های شهداء میداد و آنها را به جنگ تشویق میکردی ولی وقتی نوبت خودت شد فرار کردی.

دو گروه بودن طالبان یک دروغ دیگر است، طالبان قبل از ورود به کابل به دنبال انتقال مسالمت آمیز قدرت بودند و تا شب داخل کابل نشدند. ولی به خاطر خلا قدرت مجبور شدند تا داخل کابل شوند.

اگر این دو دلیل را بپذیریم که طالبان دو گروه بودند که به کابل نزدیک می‌شدند و تمام نیروهای نظامی دیگر سقوط کرده بودند و سیستم شما نیز سقوط کرده بود، پس این دو گروه طالبان با چه کسی می جنگیدند؟ اگر خونریزی واقع میشد و اگر واقعاً بین آنها تفاوت وجود دارد، پس چرا طالبان پس از فرار غنی برای قدرت نجنگیدند؟

اگر به مصاحبه غنی توجه کنیم، تلاش میکند خود را از بار مسئولیت رها کند و فکر میکند دیگران برای او کف میزند. کسانی که برای آن ها فساد کردی و زمین عطا کردی امروز تو را فاسد میخوانند و چه نیاز است به این همه دروغ در حالیکه نمی توانی اربابان ناراضی خود را راضی نماید.