پاکستان با هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و ابتلای شهروندان پاکستانی به آن پروازهای چینایی را لغو کرد. مقام های اسلام آباد با هدف جلوگیری از انتشار بیماری حاصل از ویروس کرونا پرواز های شرکت «چاینا ساوثرن» را لغو کردند. به این ترتیب این شرکت هواپیمایی چینایی تا اطلاع بعدی نمی تواند پروازی به […]

پاکستان با هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و ابتلای شهروندان پاکستانی به آن پروازهای چینایی را لغو کرد.

مقام های اسلام آباد با هدف جلوگیری از انتشار بیماری حاصل از ویروس کرونا پرواز های شرکت «چاینا ساوثرن» را لغو کردند.

به این ترتیب این شرکت هواپیمایی چینایی تا اطلاع بعدی نمی تواند پروازی به مقصد پاکستان داشته باشد.

علاوه بر مسئولان دولت اسلام آباد همه ای مسافرانی که از چین وارد پاکستان می شوند را در بدو ورود مورد آزمایشات پزشکی قرار می دهند.

همچنین قرار است پرواز های دیگر شرکت های هواپیمایی که طی سفر خود به چین نیز رفته اند مورد بررسی ویژه قرار گرفته و مسافران معاینه شوند.

پروازهای شرکت هواپیمایی چینایی حداقل تا ۳۰ جنوری لغو شده است و ممکن است این مدت تمدید شود.

یادآوری می کنیم، که ویروس کرونا تا کنون ۱۸ شهروند چینایی را به کام مرگ کشانده است و بسیاری از کشورهای جهان برای مقابله با این بیماری تدابیر ویژه ای اندیشیده اند.

هم اکنون در ده شهر چین رفت و آمد ترانسپورت به حالت تعلیق درآمده است.