به گفته وزارت خارجه کشور، هر دو جانب طی ملاقاتی در ارگ ریاست جمهوری، پیرامون روند صلح به ویژه اهمیت نقش سازمان همکاری های اسلامی و ایجاد اجماع منطقه ای در خصوص روند صلح افغانستان، نقش زنان در این روند، تأسیس دانشگاه اسلامی در افغانستان و همچنان همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، گفتگو و تبادل نظر نمودند.

وزارت خارجه افغانستان از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اندونزیا به کابل خبر داده است. در یک خبرنامه وزارت امورخارجه آمده که خانم رتنومرسودی، وزیر امور خارجه جمهوری اندونزیا، بامداد امروز یک‌شنبه (۱۱حوت) در رأس یک هیأت عالی رتبه دولتی وارد کابل گردیده و در میدان هوایی بین المللی کابل، توسط محمد هارون چخانسوری، معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه پذیرایی شده است.

به گفته وزارت خارجه کشور، هر دو جانب طی ملاقاتی در ارگ ریاست جمهوری، پیرامون روند صلح به ویژه اهمیت نقش سازمان همکاری های اسلامی و ایجاد اجماع منطقه ای در خصوص روند صلح افغانستان، نقش زنان در این روند، تأسیس دانشگاه اسلامی در افغانستان و همچنان همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، گفتگو و تبادل نظر نمودند.

چخانسوری در این دیدار با ابراز سپاس از تلاش ها و نقش موثر اندونزیا در روند صلح افغانستان، به خصوص راه‌اندازی کنفرانس علما پیرامون صلح در کشور، از همکاری های اندونزیا در عرصه های مختلف چون توانمندی سازی زنان افغانستان قدردانی نمود.

قابل یادآوری است که در ادامه این سفر، قرار است فردا، دومین نشست مشورت های سیاسی در سطح روسای وزارت امور خارجه دو کشور، در وزارت امور خارجه تدویر یافته و طرفین پیرامون گسترش هرچه بیشتر همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به گفتگو و تبادل نظر بپردازند.

  • نویسنده : احمد مصدق
  • منبع خبر : خبرنامه وزارت امورخارجه