وزارت دفاع امریکا در یک گزارش تازه هشدار داده است که هرگاه مشاوران نیروهای هوایی افغانستان، این کشور را ترک کنند، این نیروها توانایی موثر جنگی را نخواهند داشت. افغانستان در حال حاضر با گروه طالبان و چندین شبکه تروریستی دیگر در حال جنگ هستند و در صورت که آنان به این نیروها مشوره ندهند […]

وزارت دفاع امریکا در یک گزارش تازه هشدار داده است که هرگاه مشاوران نیروهای هوایی افغانستان، این کشور را ترک کنند، این نیروها توانایی موثر جنگی را نخواهند داشت. افغانستان در حال حاضر با گروه طالبان و چندین شبکه تروریستی دیگر در حال جنگ هستند و در صورت که آنان به این نیروها مشوره ندهند روند عملیات نظامیان افغانستان علیه تروریستان بامشکل رو به رو خواهد شد.

یافته‌های یک گزارش تازه بازرس عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان که به کانگرس آن کشور ارایه شده‌است، نشان می‌دهند که هرگاه تا کمتر از سه ماه دیگر، مشاوران نیروهای هوایی افغان بر بنیاد توافق‌نامۀ دوحه از افغانستان بیرون شوند، این نیروها نخواهند توانست حمایت لازم را از نیروهای زمینی در جنگ با طالبان، فراهم سازند.

در گزارش آمده‌است که کاهش شدید مشاوران نظامی خارجی، عمدتاً از ایالات متحده، ماموریت آموزشی و مشورت‌دهی محافظت از هواپیماهای نیروهای افغان را کاملاً فلج کرده‌است.

 

بر بنیاد این گزارش، هم اکنون مسؤولیت مراقبت از هواپیماها بر دوش پیمانکاران امریکایی است. در گزارش همچنین هشدار داده شده‌است که هرگاه این مسؤولیت به افغانان واگذار شود، آنان ظرفیت نگهداری و مراقبت از هواپیماها را حتا در ماه‌ها ندارند.

بر بنیاد گزارش‌ها، تاکنون ۹۴ درصد از مشاوران نیروهای هوایی افغان، افغانستان را تر کرده‌اند. در یک سال گذشته، پنج هواپیمای نیروهای افغان از بین رفتند و یک هواپیمای دیگر نیز آسیب دید و شماری از هواپیماهای دیگر این نیروها، زیر ترمیم اند. هم‌زمان با این، نهاد‌های امنیتی افغان روز گذشته گفتند که وجود جنگجویان خارجی در بخش‌های از کشور، جنگ را پیچیده ساخته‌است.

  • منبع خبر : طلوع نیوز