پس از سقوط جمهوریت، وزارت انکشاف دهات افغانستان به غیرفعال‌ترین وزارتخانه حکومت طالبان تبدیل شده است. توقف ۹۰ درصد پروژه‌های توسعه‌ای، کنار گذاشتن بیشتر متخصصان حوزه توسعه و خروج بیشتر مدیران فنی این وزارتخانه از افغانستان باعث شده است تا وزارتخانه توسعه روستایی عملا به نهادی راکد و بدون فعالیت تبدیل شود. برنامه میثاق شهروندی […]

پس از سقوط جمهوریت، وزارت انکشاف دهات افغانستان به غیرفعال‌ترین وزارتخانه حکومت طالبان تبدیل شده است. توقف ۹۰ درصد پروژه‌های توسعه‌ای، کنار گذاشتن بیشتر متخصصان حوزه توسعه و خروج بیشتر مدیران فنی این وزارتخانه از افغانستان باعث شده است تا وزارتخانه توسعه روستایی عملا به نهادی راکد و بدون فعالیت تبدیل شود.

برنامه میثاق شهروندی که مهم‌ترین برنامه وزارت توسعه روستایی به شمار می‌رفت، از زمان روی کارآمد طالبان هیچ پروژه‌ای را به سرانجام نرسانده و حدود پنج هزار کارمند این برنامه نیز ماه‌های متوالی است که حقوق نگرفته‌اند.

مسئولان این وزارتخانه به‌تازگی اعلام کرده‌اند که هفت هزار پروژه برنامه میثاق شهروندی عملا متوقف شده‌اند و آنان می‌کوشند این پروژه‌ها را دوباره فعال کنند. با این حساب در واقع، تمام پروژه‌هایی که در چارچوب برنامه‌های وزارت توسعه روستایی در حال اجرا بودند، متوقف شده‌اند.

وزارت بازسازی و توسعه روستایی افغانستان برای سال مالی ۱۴۰۰ اجرای بیش از هفت هزار پروژه را برنامه‌ریزی کرده بود. هم زمان، حدود هفت هزار و۵۰۰ پروژه هم از سال‌های قبل به سال مالی ۱۴۰۰ وارد شده بودند. تا اواسط سال ۱۴۰۰، یعنی تا پیش از سقوط دولت اشرف غنی، این وزارتخانه حدود دو هزار پروژه را تکمیل کرده بود و چیزی بیشتر از هفت هزار پروژه نیز در حال اجرا بودند.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز