بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان -سیگار-در یک گزارش تازه گفته است که حکومت افغانستان در نتیجه‌ی پالیسی‌های ایالات متحده‌ی امریکا نه؛ بلکه در نتیجه‌ی تصامیم نادرستی که در دو دهه‌ی اخیر گرفته شد، سقوط کرده است. این گزارش که روز گذشته، پنج‌شنبه، ۱۶ جدی، از سوی سیگار به نشر شده آمده است که سقوط […]

بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان -سیگار-در یک گزارش تازه گفته است که حکومت افغانستان در نتیجه‌ی پالیسی‌های ایالات متحده‌ی امریکا نه؛ بلکه در نتیجه‌ی تصامیم نادرستی که در دو دهه‌ی اخیر گرفته شد، سقوط کرده است.

این گزارش که روز گذشته، پنج‌شنبه، ۱۶ جدی، از سوی سیگار به نشر شده آمده است که سقوط افغانستان پیش از فرار اشرف غنی و ورود طالبان به کابل برنامه‌ریزی شده بود.

سیگار می نویسد، امریکا در جریان بیست سال گذشته، ۱۴۶ میلیارد دالر به منظور بازسازی افغانستان و ۸۹ میلیارد دالر دیگر را برای تقویت نظام آموزشی و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به مصرف رسانیده است.

سیگار همچنین گفته است که در جنگ افغانستان، ۲۳۰۰ سرباز امریکایی و بیش از یک هزار و سرباز قراردادی که ۴۵ تن شان امریکایی بودند، کشته شده و ۲۱ هزار سرباز امریکایی و هزار و ۴۲۷ سرباز قراردادی نیز زخمی شده اند.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز