افغانستان پس از بیست سال یک بار دیگر شاهد یک تحولات سیاسی و اجتماعی شده است. این تحولات برای زنان و کودکان بیشترین آسیب را رسانده است. زنان پشتانه درانی معلم و فعال حقوق زنان مستقر در قندهار در مصاحبه با ان.پی.آر از زندگی زنان در رژیم طالبان می گوید: زنان به زندگی عادی خود […]

افغانستان پس از بیست سال یک بار دیگر شاهد یک تحولات سیاسی و اجتماعی شده است. این تحولات برای زنان و کودکان بیشترین آسیب را رسانده است. زنان

پشتانه درانی معلم و فعال حقوق زنان مستقر در قندهار در مصاحبه با ان.پی.آر از زندگی زنان در رژیم طالبان می گوید: زنان به زندگی عادی خود بازگشته اند و برای خرید بیرون می روند. اما زنانی که در دولت قبلی کار کرده اند یا در سازمان های غیردولتی مشغول به کار بوده و یا به دانشگاه می رفتند دیگر نمی توانند کارهای معمول خود را انجام دهند.

من برای امنیت خود و خانواده ام چندین بار نقل مکان کرده ام. اما من نمی خواهم زندگی خود را متوقف کنم. دولت قبلی نیز فاسد بود و من به کار خود ادامه دادم. دختران اجازه ندارند به مکتب بروند و این نگران کننده است. ما روزانه در مورد حقوق زنان و همه چیز صحبت می کنیم. اما در پایان روز چند زن می توانند به تمام این حقوق دسترسی پیدا کنند؟ من یکی از زنانی بودم که به حقوق بشر دسترسی داشتم و اکنون نمی خواهم به دختران افغان بگویم که به زودی ما آزاد می شویم و انقلابی در راه است.

من تنها به آنها می گویم که آهسته و پیوسته در این مسیر پیروز خواهند شد. طالبان زمانی در قدرت بودند و پس از شکست آنها در قدرت زنان دستاوردهای زیادی داشتند. اکنون آنها مجددا در قدرت هستند، اما احتمالا دوباره قدرت را از دست خواهند داد. این نحوه عملکرد دولت ها در افغانستان است. آنها هر ۲۰ سال یکبار شکست می خورند! بنابراین من فقط امیدوارم که طالبان دوباره قدرت را از دست بدهند.

  • نویسنده : نظیفه نزهت
  • منبع خبر : سفیر نیوز