یکی از مهمترین اصول پیشرفت کشورها اتحاد و همبستگی بین اعضای یک جامعه است. اگر در جامعه ای، مرد سالاری و تک جنسیتی مورد حمایت قرار گیرد؛ آشکار است که در چنین جامعه ای قدرت و برتری مختص مردان خواهد بود و حقوق زنان پای مال خواهد شد، در هرانقلاب که زنان حضور داشته باشند، […]

یکی از مهمترین اصول پیشرفت کشورها اتحاد و همبستگی بین اعضای یک جامعه است. اگر در جامعه ای، مرد سالاری و تک جنسیتی مورد حمایت قرار گیرد؛ آشکار است که در چنین جامعه ای قدرت و برتری مختص مردان خواهد بود و حقوق زنان پای مال خواهد شد، در هرانقلاب که زنان حضور داشته باشند، سر انجام به پیروزی خواهد رسید. در نتیجه عدالت جنسیتی در همه میدان های که مرد ها وارد میشوند باید بر قرار شود.
همان طورکه میدانیم نصف از جامعه افغانستان را زنان تشکیل میدهند. پس واضح است که نصف جامعه نقش مستقیمی بر ترقی و عقب ماندگی یک کشور دارد و اگر زنان افغانستان از حقوق تحصیل، کار، حقوق بشری و حقوق اجتماعی شان محروم شوند. آشکار است که کشور افغانستان به مشکلات از قبیل بحران اقتصادی و انسانی مواجه خواهد شد.
در دوره قبلی حاکمیت طالبان زنان از همه حقوق شان باز مانده بودند، بعد از سقوط حکومت طالبان زنان توانستند که تحصیل، کار، فعالیت های مدنی و اجتماعی شان را از سر گیرند. زنان در طی دو دهه گذشته حضور و فعالیت های چشم گیری در هر عرصه فعالیت های مدنی، اجتماعی وغیره داشته اند.
و با روی کار آمدن حکومت امارات اسلامی بیشتری خانم های که سرباز بودند و فعلاً مسؤل تامین زندگی و مخارج خانواده های شان هستند. این خانم ها اشخاصی هستند که شوهران، پدران و یا هم برادران شان را در حمله های انتحاری یا در راه دفاع از وطن از دست داده اند. طالبان علاوه براینکه خانم ها را به وظایف شان اجازه نداده اند، از طرف این گروه در معرض تهدید و خطر نیز میباشند. مثلاً: طالبان بانو نگار، پلیس محبس فیروزکوه، مرکز ولایت غور مرکزی را در مقابل چشم بستگانش به قتل رسانیده است.
خانم های که طی دو دهه گذشته تا به درجه لیسانس، ماستری و دکتورا تحصیل نموده اند، باید از چنین اشخاص کادرهای علمی در ترقی و آبادانی کشور استفاده گردد. متاسفانه به آنها اجازه کار و فعالیت داده نمیشود. که این خود یک ضایعه بزرگ و جفا در حق کشور عزیز ما افغانستان خواهد بود.
همچنان طی دو دهه گذشته خانم های زیادی در ادارات دولتی در پست های مختلف وظیفه اجراء نموده اند و توانسته اند که تجارب خوبی را کسب نمایند. باید کوشش صورت گیرد که از تجارب آنها در حکومت امارات اسلامی کار گرفته شود. علاوه براین موضوع؛ این خانم ها اشخاصی هستند که سر پرست خانواده های ایشان را از دست داده اند و مسؤل مخارج خانواده های شان نیز هستند.

حنیفه پارسا

  • نویسنده : حنیفه پارسا
  • منبع خبر : سفیر نیوز