رییس جمهور غنی گفته است تلاش های شما باعث گردید تا برعلاوۀ اینکه در حالت تهاجمی قرار بگیرید، ۱۰ ولسوالی کشور را از وجود دشمن پاکسازی نمایید و حاکمیت دولت افغانستان در آن برقرار سازید.

سفیر: محمداشرف غنی، رییس جمهور همزمان با نهم حوت روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفته است این نیروها پاس‌داران قانون اساسی، حامی تحکیم وحدت ملی و حاکمیت اقتدار ملی هستید.

در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ زیاست جمهوری به رسانه های فرستاده شده آمده است نیروهای شجاع و دلیر امنیتی و دفاعی به نهادهای ملی تعلق دارید، شما پاس‌داران قانون اساسی، حامی تحکیم وحدت ملی و حاکمیت اقتدار ملی هستید که ایستاده‌گی تان در جنگ سبب شد تا دشمنان به اهدافی که تعیین کرده بودند، دست نیابند.

رییس جمهور غنی گفته است تلاش های شما باعث گردید تا برعلاوۀ اینکه در حالت تهاجمی قرار بگیرید، ۱۰ ولسوالی کشور را از وجود دشمن پاکسازی نمایید و حاکمیت دولت افغانستان در آن برقرار سازید.

به دستآوردهای که در جبهه نبرد در برابر تروریزم نایل گردیده اید و به ظرفیت و توانایی های که اکنون دست یافته اید، همه اش محصول حمایت اقشار مختلف مردم می باشد و آنان در راستای حمایت و تقویت بیشتر شما اجماع سرتاسری دارند.

نیروهای امنیتی و دفاعی ما با تامین امنیت انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، یکبار دیگر ثابت ساختند که نیروهای بی طرف، مسلکی و ملی هستند و به تمام مردم افغانستان تعلق دارند. شما با این تلاش ها، زمینۀ نهادینه شدن دموکراسی را به عنوان یک اصل مهم در جامعۀ مردم سالار، تمثیل نمودید.

اقای غنی گفته است منحیث سرقوماندان اعلی قوای مسلح برای تان اطمینان می دهم که از حمایت قوی من، ملت و جامعه بین المللی برخوردار هستید و در راستای تمویل، تجهیز و آموزش تان بیشتر از پیش تلاش خواهیم کرد.

موضع‌گیری های من به عنوان خادم اول مملکت، تلاش های رهبری سکتور امنیتی و دفاعی و فداکاری و شجاعت شما باعث گردید تا شاهد کاهش چشمگیر خشونت‌ باشیم.

من باور کامل دارم همان‌گونه که در میدان‌های نبرد، در برابر دشمن ایستاده و شجاعانه از وطن و مردم دفاع می کنید و آنچنان که در هفته کاهش چشمگیر خشونت، تعهدات نظام جمهوری اسلامی افغانستان را با صلابت به نمایش گذاشتید، صلح را که دستور الهی و نیاز مبرم جامعه و مردم ما است نیز با موفقیت به سرمنزل مقصود می رسانید.

  • نویسنده : احمد مصدق
  • منبع خبر : خبرنامه ارگ ریاست جمهوری