بر اساس خبرنامه ارگ ریاست‌جمهوری آقای غنی گفته است با توجه به تغییرات که در منطقه آمده است، ما به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که کشور ما را عمق استراتیژیک خود قرار دهد. رییس‌جمهور غنی تصریح کرد که امروز افغانستان، کشور پنج سال گذشته نیست، بحث صلح یک بحث ملی است و ما مشترکاً در راستای دستیابی به صلح پایدار، تلاش می نمائیم.

سفیر: محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور شام روز جمعه و از طریق ویدیو کنفرانس با شماری از والیان کشور در مورد انکشافات اخیر در پروسۀ صلح، صحبت کرد. در این ویدیو کنفرانس که در ارگ انجام شد شماری از مقامات بلند پایه حکومت نیز حضور داشته‌اند.

در خبرنامه ارگ به نقل از رییس‌جمهور آمده است که او به والیان ولایات گفته است ما تمام مسایل افغانستان را با تدبیر حل می کنیم. موقف ما موقف قانون اساسی، جمهوریت، حاکمیت ملی و عزت مردم افغانستان است. سیاست خارجی افغانستان روشن است، افغانستان نه دوست دایمی و نه هم دشمن دایمی دارد، تنها منافع دایمی دارد.

بر اساس خبرنامه ارگ ریاست‌جمهوری آقای غنی گفته است با توجه به تغییرات که در منطقه آمده است، ما به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که کشور ما را عمق استراتیژیک خود قرار دهد. رییس‌جمهور غنی تصریح کرد که امروز افغانستان، کشور پنج سال گذشته نیست، بحث صلح یک بحث ملی است و ما مشترکاً در راستای دستیابی به صلح پایدار، تلاش می نمائیم.

رییس جمهور کشور با بیان اینکه افغانستان یک کشور مستقل است، گفت: روابط ما با جهان بسیار مهم می باشد و تمام پیمان ها و قراردادهای ما با جامعه بین المللی به ویژه ایالات متحدۀ امریکا و سازمان ناتو، پابرجاست.

رییس‌جمهور اضافه کرد: با خروج ده‌ها هزار نیروهای بین المللی در سال ۲۰۱۴ انتظار این بود که نیروهای امنیتی افغانستان ظرفیت و توانایی لازم حراست از کشور را ندارند، اما این نیروها در عمل ثابت ساختند که نه تنها از توانایی های لازم برخوردار اند، بلکه امروز ۹۴ در صد عملیات ها را رهبری می کنند.

وی گفت که در نشست اخیر وزرای دفاع سازمان ناتو، تاکید گردید که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان هیچگاه فراموش نمی گردد و مورد حمایت کامل آنان قرار دارد. رییس جمهور غنی تصریح کرد که هر موافقتنامه که با گروه طالبان امضا می گردد، مشروط است و از هر مرحله به مرحله دیگری که با طالبان می رویم، شروط داریم. وی افزود که اگر طالبان از جنگ دست برندارند، شروط تغییر خواهد کرد.

رییس‌جمهور کشور گفت: زمانی که آقای ترمپ استراتیژی خویش را برای جنوب آسیا اعلام می کرد، حدود پنج هزار سرباز را اضافه نمود، در حالیکه من یک سال قبل خواهان کاهش این نیروها در افغانستان شده بودم. رییس جمهور تصریح کرد که دولت افغانستان با داعش و سایر گروه های تروریستی هیچ گونه آتش بس ندارد و طالبان باید خود را از آنان جدا سازند و به مردم از رابطه خود با پاکستان، گروه های تروریستی، پناهگاه های امن شان و اقتصاد جرمی وضاحت دهند.

وی گفت که ما در مرحله جدید پروسۀ صلح هیچگاهی اجازه نمی دهیم که روند صلح، قومی، سمتی و گروهی شود، زیرا صلح یک پروسۀ ملی است و تمام مردم افغانستان به آن اجماع دارند. رئیس جمهور غنی ضمن اینکه حکومتداری خوب را از اولویت های مهم دولت دانسته، افزود که قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی برای ما چارچوب نظام را تعریف نموده است و من و شما بر بنیاد قانون اساسی خادمین این کشور هستیم.

رییس‌جمهور افزود: مشوره با اقشار مختلف مردم برای ما یک اصل است و ما پس از سفر مونیخ سلسله مشورت‌ها در خصوص صلح را با بخش های مختلف ملکی و نظامی انجام دادایم و در برقراری صلح علمای کرام، زنان و جوانان نقش اساسی دارند. این نشست رییس جمهور با شماری از والیان در حالی انجام می‌شود که قرار است توافقنامه صلح امریکا با گروه طالبان در قطر امضا شود.

  • نویسنده : مسح اسلام خیل
  • منبع خبر : خبرنامه ارگ