کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، مهم ترین حزب مخالف دولت گفته است که برق خانه‌اش پس از پرداخت نکردن قبض‌هایش قطع شده است. آقای قلیچ‌داراوغلو در ماه فوریه گفت در اعتراض به افزایش قیمت‌ها قبض برق خود را پرداخت نخواهد کرد. ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش قابل توجه قیمت در قبض‌های […]

کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، مهم ترین حزب مخالف دولت گفته است که برق خانه‌اش پس از پرداخت نکردن قبض‌هایش قطع شده است. آقای قلیچ‌داراوغلو در ماه فوریه گفت در اعتراض به افزایش قیمت‌ها قبض برق خود را پرداخت نخواهد کرد.

ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش قابل توجه قیمت در قبض‌های برق بوده که منجر به اعتراض مردم شده است. این موضوع در صدر خبرها قرار گرفته و شکافی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی انداخته است.

آقای قلیچ‌دار اوغلو در ۲۱ آوریل اعلام کرد که برق خانه‌اش پس از دو ماه و نیم پرداخت نکردن صورت حساب‌هایش قطع شده است. او در ماه فوریه گفته بود که در اعتراض به افزایش بسیار زیاد اخیر قیمت‌ها، قبض برق خود را پرداخت نخواهد کرد.

قلیچ‌داراوغلو در ویدیویی که ۲۱ آوریل در توییتر منتشر شد، در کنار همسرش مقابل دوربین قرار گرفت و عهد کرد که یک هفته در تاریکی بماند. این ویدیو که در آن رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه زیر نور فانوس نشسته است، تا امروز ۲۳ آوریل بیش ۹۰۰ هزار بار مشاهده شده است.

  • منبع خبر : بی بی سی