نام ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به فهرست سالانه دموکراسی‌های «رو به افول» اضافه شد، اندیشکده بین المللی IDEA که گزارش سالانه وضعیت جهانی دموکراسی را منتشر کرده، می‌گوید که «وخامت مشهود» دموکراسی در آمریکا از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است. در جهان، از هر چهار نفر دست‌کم یک نفر در یک دموکراسی‌ «رو […]

نام ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به فهرست سالانه دموکراسی‌های «رو به افول» اضافه شد، اندیشکده بین المللی IDEA که گزارش سالانه وضعیت جهانی دموکراسی را منتشر کرده، می‌گوید که «وخامت مشهود» دموکراسی در آمریکا از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است.

در جهان، از هر چهار نفر دست‌کم یک نفر در یک دموکراسی‌ «رو به افول» زندگی می‌کند. اگر کشورهای دیکتاتوری و کشورهایی که وضعیت در آن‌ها مخلوطی از دموکراسی و دیکتاتوری است را هم در نظر بگیریم، می توان گفت که از هر سه نفر در جهان دو نفر در کشوری زندگی می‌کنند که وضعیت دموکراسی در آن وخیم است.

انستیتوی IDEA که این گزارش را تهیه کرده یک اندیشکده بین المللی است که مقر آن در استکهلم واقع شده و در زمینه دموکراسی وکمک‌های انتخاباتی پژوهش می‌کند. «نقطه چرخش تاریخی در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ رخ داد، زمانی‌که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق مشروعیت انتخابات ۲۰۲۰ در ایالت متحده را زیر سوال برد.»