نانسی پلوسی رییس دموکرات مجلس نمایندگان امریکا متن کپی نطق سالانه دونالدترمپ، رییس جمهور این کشور را در حضور او پاره کرد.

نانسی پلوسی رییس دموکرات مجلس نمایندگان امریکا متن کپی نطق سالانه دونالدترمپ، رییس جمهور این کشور را در حضور او پاره کرد. به گزارش رسانه های امریکا پس از اینکه ترمپ در جریان ارایه سومین نطق سالانه خود در کنگره از دست دادن با نانسی پلوسی رییس دموکرات مجلس نمایندگان امریکا خودداری کرد و پلوسی نیز این اقدام ترمپ را با پاره کردن برگه‌های متن نطق ترمپ جبران کرد.

بر اساس یک رسم و سنت سیاسی، رییس جمهوری ایالات متحده امریکا یک کپی از متن کامل نطق سالانه خود در کنگره را به رییس مجلس نمایندگان تقدیم می‌کند؛ ترمپ هم که رابطه شکر آبی با پلوسی دارد هنگام قرار گرفتن در جایگاه سخنرانی متن نطق خود را در داخل پوشه‌ای به پلوسی ارایه کرد و هنگامی که پلوسی هنگام دریافت متن نطق ترمپ دست خود را به سمت ترمپ دراز کرد، او خود را پس کشید و با پلوسی دست نداد.

لحظه خودداری ترامپ از دست دادن با پلوسی/ ان بی سی

نطق سالانه ترامپ

پلوسی هم این اقدام ترمپ را جبران کرد و متن سخنرانی او را پاره کرد و کناری گذاشت. پلوسی در پایان مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پاره کردن متن سخنرانی رییس جمهور امریکا، گفت: این کار با در نظر گرفتن سایر گزینه ها مودبانه ترین اقدام بود. لحظه پاره کردن متن نطق ترمپ از سوی پلوسی در پایان نطق سالانه ترمپ در کنگره

دعوای

دعوای

پلوسی همچنین با انتشار عکسی از صحنه خودداری ترمپ از دست دادن با او در صفحه توییترش نوشت: دموکرات‌ها برای انجام شدن کارها به نفع مردم امریکا هرگز از دراز کردن دست دوستی فروگذار نمی‌کنند. ما برای یافتن زمینه مشترک در جایی که می‌توانیم تلاش خواهیم کرد، اما در جایی هم که نتوانیم محکم (روی مواضع خود) می‌ایستیم.

  • منبع خبر : رسانه های امریکایی