به اساس این یاداشت تفاهم اسناد مصدقه شهروندان برای ارائه خدمات تصدیق، انتقال و توزیع اسناد، سر از ۱۵ سرطان ۱۳۹۹ آغاز به کار خواهند نمود.

ریاست افغان پُست با نشر خبرنامه‌ی گفته است با امضای یادداشت تفاهم همکاری میان ‌شرکت افغان پُست و ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه پس از این اسناد شهروندان کشور که نیاز به تصدیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه دارد از طریق پانزده پُسته خانه شرکت افغان پُست در شهر کابل و ۸ پُسته خانه مرکزی در شهرهای که نمایندگی های وزارت امور خارجه به شمول هرات، نیمروز، کندهار، کندز، بلخ، بدخشان، پکتیا و ننگرهار انجام می‌شود.
در خبرنامه این شرکت آمده است که جهت فراهم نمودن تسهیلات لازم در زمینه ارائه خدمات قونسلی برای شهروندان، ارتقای سطح عرضه خدمات پُستی و نایل شدن به هدف اساسی انجام خدمات بموقع، یادداشت تفاهم همکاری میان شرکت دولتی افغان پُست و ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه قبل از ظهر امروز در مقر وزارت امور خارجه به امضا رسید. به اساس این یاداشت تفاهم اسناد مصدقه شهروندان برای ارائه خدمات تصدیق، انتقال و توزیع اسناد، سر از ۱۵ سرطان ۱۳۹۹ آغاز به کار خواهند نمود.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : هفته نامه سفیر