دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۲ خود اعلام کرد. بر اساس این گزارش تسلط  گروه طالبان بر افغانستان باعث تسریع بحران حقوق بشر و فاجعه انسانی در این کشور شده است پنج ماه پیش گروه طالبان کنترول افغانستان را در اختیار گردند. پس از آنکه طالبان کنترل کشور را در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ […]

دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۲ خود اعلام کرد. بر اساس این گزارش تسلط  گروه طالبان بر افغانستان باعث تسریع بحران حقوق بشر و فاجعه انسانی در این کشور شده است پنج ماه پیش گروه طالبان کنترول افغانستان را در اختیار گردند.

پس از آنکه طالبان کنترل کشور را در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ به دست گرفتند، پیشرفت‌های حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها، مهمترین دستاوردهای تلاش‌های بازسازی پس از سال ۲۰۰۱ را به عقب انداختند. بسیاری از مکاتب دخترانه تا پایان سال بسته ماندند و زنان تا حد زیادی از کار در مشاغل خارج از آموزش و مراقبت های صحی منع شدند.

 پاتریشیا گاسمن، معاون مدیر آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت: “افغان ها بین ظلم طالبان و قحطی گیر افتاده اند. دولت‌های درگیر در افغانستان در دو دهه گذشته باید کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی از جمله صحت و آموزش را تامین کنند و در عین حال از اهرم‌های خود برای فشار برای پایان دادن به نقض حقوق بشر از سوی طالبان استفاده کنند.

 دیده بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان و از دست دادن کمک های خارجی، فروپاشی اقتصادی را تسریع کرد و میلیون ها افغان را در معرض خطر قحطی قرار داد. سقوط خدمات صحی کشور به این معنی است که بسیاری از افغان ها با از دست دادن بیشتر مراقبت های جسمی و روانی مواجه شدند.

مقامات طالبان نیز محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رسانه‌های افغانستان اعمال کردند و همراه با فرار بسیاری از خبرنگاران به خارج از کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از رسانه‌های افغانستان تعطیل شدند.

گروه تروریستی داعش شاخه خراسان نیز حملات متعددی را بر تاسیسات غیرنظامی از جمله مکاتب و مساجد انجام داد که صدها نفر را که بیشتر آن ها اعضای جامعه هزاره افغانستان بودند، کشتند. حملات داعش پس از تسلط طالبان ادامه یافت.

  • نویسنده : زهرا نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز