آقای ترمپ گفت: می‌خواهم ببینم که این مدت یک هفته چگونه سپری می‌شود...اگر در کمتر از یک هفتۀ آینده کارآیی داشت، نام خود را در آن درج خواهم کرد. رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با تاکید بر اینکه طالبان نیز خواستار چنین توافقی اند گفت: "فکر کنم طالبان نیز خواستار توافق هستند. آنان از جنگ خسته شده اند.

سفیر: دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا گفته است که اگر توافق صلح میان گروه طالبان و امریکا نهایی شود، آن را امضا خواهد کرد. ترمپ روز یکشنبه (چهارم حوت) هنگام سفر به سوی هند با اشاره به توافق صلح امریکا با گروه طالبان به خبرنگاران گفت: در صورت که توافق نامه صلح نهایی شود نام خود را در آن درج خواهم کرد.

قرار است در پایان یک هفته کاهش خشونت که شنبه گذشته آغاز شد، امریکا و طالبان توافق صلح را به روز شنبه ۲۹ فبروری (دهم حوت) امضا کنند. آقای ترمپ مشخص نکرد که مایل به امضای کدام سند است، اما قاطعانه گفت که تصامیم وابسته به پیشرفت‌ها در هفتۀ کاهش خشونت خواهد بود.

امریکا از یک و نیم سال به این‌سو با گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح در دوحه قطر مذاکرده است و در آخرین مورد از روزشنبه کاهش خشونت‌ها میان جنگجویان گروه طالبان و نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان مذاکرات صلح در افغانستان کلید خواهد خورد.

آقای ترمپ گفت: می‌خواهم ببینم که این مدت یک هفته چگونه سپری می‌شود…اگر در کمتر از یک هفتۀ آینده کارآیی داشت، نام خود را در آن درج خواهم کرد. رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با تاکید بر اینکه طالبان نیز خواستار چنین توافقی اند گفت: “فکر کنم طالبان نیز خواستار توافق هستند. آنان از جنگ خسته شده اند.

مقام‌های امریکایی گفته اند که پس از امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان، گفتگوها میان گروه طالبان و حکومت افغانستان آغاز خواهد شد. توافقنامۀ صلح میان امریکا و طالبان همچنین راه را برای خروج کامل نظامیان امریکایی از افغانستان هموار خواهد کرد.

این اظهارات رییس جمهور امریکا در حالی نشر می‌شود که شاه‌ محمد قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان گفته است که سند صلح میان امریکا و گروه طالبان با حضور این کشور به امضا خواهد رسید.

از سوی دیگر حکومت افغانستان گفته است که هئیت حکومت برای آغاز گفتگوهای صلح آماده است و این هئیت از دولت و مردم افغانستان در گفتگوهای صلح نمایندگی خواهد کرد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که گفتگوهای صلح باید به مالکیت حکومت افغانستان باید انجام شود.

  • نویسنده : احمد مصدق
  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر