نگرانی گسترده ای در داخل افغانستان و جامعه بین المللی درباره نحوه کمک به مردم افغانستان برای دسترسی به غذا وجود دارد. برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد اعلام کرد که با آمدن زمستان میلیون ها نفر در معرض بحران خواهند بود. افغانستان یکی از بدترین ناامنی های غذایی را در جهان تجربه می کند. […]

نگرانی گسترده ای در داخل افغانستان و جامعه بین المللی درباره نحوه کمک به مردم افغانستان برای دسترسی به غذا وجود دارد. برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد اعلام کرد که با آمدن زمستان میلیون ها نفر در معرض بحران خواهند بود.

افغانستان یکی از بدترین ناامنی های غذایی را در جهان تجربه می کند. بر اساس برنامه جهانی غذا، تقریبا یک سوم جمعیت افغانستان در اوایل سال جاری از نظر غذایی ناامن بودند.

به دلیل چالش های اقتصادی و امنیتی طولانی مدت، خشکسالی های فراوان و سیل در سال های اخیر، گرسنگی در افغانستان از سال ۲۰۱۴ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

چالش های امنیتی نیز در این امر دخیل بوده است. درگیری های مسلحانه در افغانستان از آغاز سال ۲۰۲۱ حدود ۵۵۰ هزار نفر را بیجا کرده است. بیجا شدگی به سطوح بالای ناامنی غذایی منجر می شود، زیرا افرادی که مجبور به ترک خانه خود می شوند ارتباط خود را با زمین کشاورزی و حمایت خانواده و جامعه از دست می دهند.

در پی خشکسالی های شدید و سیل در سالهای اخیر نیز بیش از ۸۰ درصد از کشور امسال خشکسالی جدی را تجربه کردند. برنامه جهانی غذا تخمین می زند که در اثر این موارد ۴۰ درصد از محصولات از بین رفته و در دسترس بودن غذا را تا حد زیادی کاهش می دهد.

پاندمی کرونا نیز به افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش بیکاری و از دست دادن درآمد و نابودی زنجیره های تامین مواد غذایی کمک کرده است. هزینه مواد غذایی اصلی مانند گندم و شکر تا ۲۳ درصد افزایش یافته که بسیاری از افغان ها نمی توانند آن را تحمل کنند.

کنترل طالبان بر کشور بدون شک وضعیت بد را بدتر خواهد کرد. برنامه جهانی غذا برآورد می کند که ۹۳ درصد افغان ها در ابتدای ماه سپتمبر غذای کافی برای خوردن نداشتند.

دولت پیشین افغانستان به شدت به کمک های خارجی وابسته بود و گفته می شود که حدود ۸۰ درصد از بودجه کشور را از ایالات متحده و دیگر مساعدت کنندگان بین المللی تامین می کرد.

اکنون ایالات متحده و جامعه بین المللی بیشتر کمک ها را متوقف کرده و ذخایر بین المللی افغانستان را به دلیل دم اطمینان در مورد به رسمیت شناختن طالبان به عنوان دولت قانونی افغانستان متوقف کرده اند.

علاوه بر این، تحریم های طولانی مدت ایالات متحده و سازمان ملل متحد علیه طالبان، ارائه کمک های اقتصادی، انکشافی و بشردوستانه را پیچیده تر خواهد کرد.

کمبود وجوه نقد، بسته شدن بانک ها و تعلیق انتقال پول از زمان تصرف طالبان در کابل، بر تورم بیش از حد واحد پول افغانستان تاثیرگذار بوده است!

جامعه بین المللی نباید اشتباهات گذشته را تکرار کند. ایالات متحده و سایر دولتهای خارجی به جای تکرار اشتباهات مشابه در افغانستان، باید سازمانهای امدادی را قادر سازند تا در اسرع وقت غذا و سایر خدمات را به افغانها ارائه دهند.

همچنین می توان در حال حاضر برای تثبیت سیستم غذایی افغانستان در درازمدت گام برداشت. بیش از ۶۰ درصد افغان ها برای درآمد خود به کشاورزی متکی هستند، بنابراین بازسازی و حمایت از این بخش برای افرادی که تحت تاثیر درگیری ها و بیجا شدگی قرار گرفته اند ضروری است.

دولت ایالات متحده و جامعه بین المللی باید از سیاسی کردن کمک ها برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی خودداری کرده و به افغانها کمک کنند تا در آینده به غذا دسترسی داشته باشند.

  • نویسنده : ترجمه/ فخریه نادری
  • منبع خبر : مرکز تحقیقات استراتژیک و بین الملل) سفیر نیوز