به گفته افرادی که با طرح های محرمانه آشنا هستند، در حالی که افغانهای مستأصل که برای تامین مواد خوراکه اساسی دست به فروش وسایل زندگی خود کرده اند، مقامات بین المللی آماده می شوند تا برای نیازمندان کمک های نقدی داشته باشند و از تامین مالی دولت طالبان اجتناب کنند. بر اساس اسناد سیاست […]

به گفته افرادی که با طرح های محرمانه آشنا هستند، در حالی که افغانهای مستأصل که برای تامین مواد خوراکه اساسی دست به فروش وسایل زندگی خود کرده اند، مقامات بین المللی آماده می شوند تا برای نیازمندان کمک های نقدی داشته باشند و از تامین مالی دولت طالبان اجتناب کنند.

بر اساس اسناد سیاست داخلی رویترز، برنامه ریزی برای انتقال وجوه نقدی در شرایطی است که اقتصاد به سرعت در حال فروپاشی است و پول نقد بسیار کمیاب شده است، اگرچه دیپلمات ها هنوز در حال بحث بر سر این هستند که آیا قدرتهای غربی می توانند از طالبان تقاضای کمک کنند در عوض امتیازاتی را درخواست کنند.

کمک های اضطراری، با هدف جلوگیری از بحران انسانی در مواجهه با خشکسالی و تحولات سیاسی، می تواند دالرهای امریکایی را برای توزیع از طریق بانک ها در کابل با پرداخت کمتر از ۲۰۰ دالر به طور مستقیم به فقرا ارسال کند – با کمک طالبان اما بدون دخالت آنها.

به دو مقام ارشد گفته شده است که کشورهای اهداکننده علاوه بر انتقال وجوه نقدی برای جلوگیری از بحران، می خواهند صندوق اعتباری بشردوستانه ایجاد کنند که بتوانند معاشات را پرداخت کند و مکاتب و شفاخانه ها را باز نگه دارند.

بسیاری از افغان ها برای تأمین هزینه مواد خوراکی کمیاب، اموال خانه های خود را فروخته اند. به گفته بانک جهانی، خروج نیروهای تحت رهبری ایالات متحده و بسیاری از نهادهای کمک کننده بین المللی کشور را از کمک های مالی که ۷۵ درصد از هزینه های عمومی را تأمین می کرد، خالی کردند.

این در حالیست که سازمان ملل متحد هشدار داده است که ۱۴ میلیون افغان با گرسنگی روبرو هستند. مری الن مک گروتی، مدیر برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که ممکن است اقتصاد در مواجهه با بحران نقدینگی سقوط کند.

او می گوید: “بسیاری از والدین عنوان کرده اند که خودشان چیزی نمی خورند، غذای خود را به فرزندانشان می دهند تا گرسنه نمانند.”

در روزهای اخیر، دیپلمات ها و مقامات غربی تلاش های خود را برای ایجاد یک راه حل برای واریزی نمودن پول افزایش داده اند.

یکی از افراد آگاه از وضعیت گفت که برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد حدود ۱۰ میلیون افغانی (۱۱۰ هزار دالر) را از طریق یک بانک محلی به صورت نقدی توزیع کرده است و قصد دارد به زودی مبلغ بیشتری را واریز کند.

یک دیپلمات ارشد گفت دو رویکرد در حال بررسی است که می تواند پول نقد را به اقتصاد افغانستان تزریق کند. هر دو در مراحل برنامه ریزی هستند.

بر اساس اولین برنامه، برنامه جهانی غذا به صورت نقدی انجام می شد و مستقیماً آن را برای خرید مواد خوراکه ضروری در بین مردم توزیع می کرد و در نتیجه کاری که سازمان قبلاً در مقیاس کوچکتر انجام داده بود، گسترش می یابد.

در رویکرد دوم، وجوه نقد به بانکها منتقل می شود تا از طرف سازمان ملل متحد نگهداری شود. این دیپلمات گفت که از این مبلغ برای پرداخت معاشات کارکنان سازمان ملل و سازمان های غیردولتی استفاده می شود.

شخص سومی عنوان کرد که مقامات سازمان ملل متحد با بانک های افغانستان در مورد باز کردن کانال های توزیع پول نقد صحبت کرده اند.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت: “در صورت فروپاشی کشور، همه ما عواقب آن را خواهیم پرداخت.” “هیچ کس نمی خواهد در به رسمیت شناختن طالبان عجله کند اما ما باید با آنها برخورد کنیم. سوال این نیست که آیا … بلکه چگونه است.”

سخنگوی برنامه جهانی غذا گفت که این برنامه در ماه سپتمبر به ۴ میلیون نفر کمک کرد، تقریباً سه برابر ماه اگست، عمدتا در زمینه غذا و برخی کمک های نقدی در کابل انجام شد.

به گفته دو مقام آگاه در این زمینه، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده به طور جداگانه در مورد ایجاد صندوق اعتماد بین المللی برای دور زدن دولت افغانستان و کمک به تامین مالی خدمات محلی بحث کرده اند.

سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که اجازه کمک های بشردوستانه از طریق سازمان های بین المللی و غیردولتی مستقل را می دهد.

  • نویسنده : ترجمه/ فخریه نادری
  • منبع خبر : رویترز