در افغانستان برای تقریبا ۴۰ سال جنگ قدرت وجود داشت. مردم عادی افغان در آن رقابت خشونت‌آمیز برای کسب قدرت هرگز درگیر نبودند، اما این آنها هستند که از نظر امنیت زندگی، ثبات سیاسی و رفاه اجتماعی-اقتصادی هزینه‌های سنگینی متحمل شده اند و تاوان سنگینی داده اند و اکنون اوضاع آنها رو به وخامت است. […]

در افغانستان برای تقریبا ۴۰ سال جنگ قدرت وجود داشت. مردم عادی افغان در آن رقابت خشونت‌آمیز برای کسب قدرت هرگز درگیر نبودند، اما این آنها هستند که از نظر امنیت زندگی، ثبات سیاسی و رفاه اجتماعی-اقتصادی هزینه‌های سنگینی متحمل شده اند و تاوان سنگینی داده اند و اکنون اوضاع آنها رو به وخامت است.

سازمان‌های ملل متحد هشدار دادند که افغانستان در آستانه بدترین بحران انسانی در جهان قرار دارد زیرا بیش از نیمی از مردم افغانستان با بحران غذایی حاد روبرو هستند

به گفته آنها، بیش از ۲۲ میلیون افغان در زمستان امسال از ناامنی غذایی رنج خواهند برد زیرا خشکسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی به اختلالات ناشی از تسلط نابسامان طالبان بر افغانستان می افزاید.

دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا هشدار می دهد: “ما در حال شمارش معکوس برای فاجعه هستیم و اگر اکنون اقدام نکنیم، یک فاجعه کامل در انتظار ما خواهد بود.

رئیس فائو (برنامه جهانی غذا از ملل متحد) نیز خواستار اقدام موثر برای تسریع در افزایش تحویل مواد غذایی در افغانستان قبل از اینکه زمستان بخش بزرگی از کشور را با میلیون‌ها نفر جمعیت احاطه کند شده است.

دولت افغانستان روز یکشنبه برنامه ای را برای مقابله با گرسنگی با ارائه گندم در ازای کار راه اندازی کرد که هم از نظر وسعت و هم از نظر قابلیت اجرا محدود است. این کار شامل حفر چاه‌های آب و جوی‌های آبریز برای برف برای اطمینان از تامین آب به طور منظم است.

اگر این تمام کاری است که حکومت طالبان می تواند برای جلوگیری از بحران غذایی قریب الوقوع انجام دهد، پس پیام افغان ها به جهان این است که لطفا بیایید و به ما کمک کنید، حتی زمانی که دولت طالبان را در کابل به رسمیت نمی شناسید.

در حال حاضر این یک واقعیت شناخته شده است که تحریم ها علیه یک کشور به مردم آن آسیب می رساند نه حاکمان آن. افغان ها در حال حاضر رنج های زیادی را متحمل شده اند. جهان موظف است که برای نجات آنها اقدام کند.

اگر طالبان شکست بخورند، افغانستان یک میدان حاصلخیز برای رشد و توانمندسازی نهادهای افراطی مانند داعش و القاعده خواهد بود. جهان چاره چندانی ندارد جز اینکه به طالبان فرصت بدهد، هرچند که نتیجه کار در افغانستان برای برخی کشورها ناراحت کننده است.

  • نویسنده : فخریه نادری
  • منبع خبر : سفیر نیوز