گروه تازه‌ای از زنان در کابل به نام «دختران کابل» کار خود را با سرود‌ها اعتراضی علیه تبعیض‌های اعمال شده گروه طالبان بر زنان آغاز کرده‌اند. یکی از اعضای «دختران کابل» گفته است تا زمانی که گروه طالبان به حقوق زنان احترام نگذارند، به مبارزه ادامه خواهند داد. اعضای این گروه در نخستین سرودشان روایتی […]

گروه تازه‌ای از زنان در کابل به نام «دختران کابل» کار خود را با سرود‌ها اعتراضی علیه تبعیض‌های اعمال شده گروه طالبان بر زنان آغاز کرده‌اند. یکی از اعضای «دختران کابل» گفته است تا زمانی که گروه طالبان به حقوق زنان احترام نگذارند، به مبارزه ادامه خواهند داد.

اعضای این گروه در نخستین سرودشان روایتی تازه از ترانه قدیمی «ملا‌ ممد جان»، از ترانه‌های فولکلور افغانستان، را اجرا کردند. آنها در این سرود زنان کشورشان را به ترک افغانستان دعوت می‌کنند، استدلال شان هم اینست که افغانستان «جایی برای دختران و زنان نیست.»

سرود ملامحمدجان در فرهنگ افغانستان بیان سوزِ دل عایشه، دختر عاشقی است که نذر گرفته بود در روزهای نوروز به مزارشریف در شمال افغانستان سفر کند و در جوار آرامگاه منسوب به حضرت علی دعا کند، تا آرزویش که رسیدن به ملامحمدجان است برآورده شود.