می گویند تاریخ تمایل به تکرار شدن دارد. مطمئنا این مسئله در مورد روابط ایالات متحده و پاکستان که پس از خروج واشنگتن از افغانستان بار دیگر بر سر دوراهی قرار گرفته است صادق است. برای چندین دهه این رابطه فریبنده بین اسلام آباد و واشنگتن دی سی بر معاملات دیگری متمرکز بوده است. جدیدترین […]

می گویند تاریخ تمایل به تکرار شدن دارد. مطمئنا این مسئله در مورد روابط ایالات متحده و پاکستان که پس از خروج واشنگتن از افغانستان بار دیگر بر سر دوراهی قرار گرفته است صادق است.

برای چندین دهه این رابطه فریبنده بین اسلام آباد و واشنگتن دی سی بر معاملات دیگری متمرکز بوده است. جدیدترین مشکل که می تواند شیوه تجارت دو کشور را در آینده تغییر دهد، نحوه تصمیم گیری آنها برای فعالیت پس از خروج از افغانستان است.

کارشناسان معتقدند در حالی که تغییر پویایی پس از سقوط کابل قطعا مسیر روابط پیچیده را تغییر خواهد داد، اسلام آباد همچنان مهمترین بازیگر واشنگتن در این منطقه خواهد بود.

در پی خروج آمریکا از افغانستان، چندین سناتور جمهوری خواه تلاش کردند تا با وضع قانونی که می تواند به تحریم های جدید اسلام آباد منجر شود، رویکرد تقابل با پاکستان را حفظ کنند. اما خطوط قرمز و منافع باید در نظر گرفته شوند.

در ارتباط با دیگر کشورهای منطقه، تا روزی که کابل سقوط کرد و طالبان زمام امور را در دست گرفتند، دولت بایدن در رویکرد خود نسبت به چین تا حدودی سرسخت بود. به نظر می رسد هفته ها پس از خروج از افغانستان این موضع در حال ذوب شدن است. رئیس جمهور بایدن خود با شی جین پینگ ، همتای چینی خود تماس گرفت و حتی خواستار یک نشست دوجانبه حضوری شد.

سناتور مشاهده حسین سید رئیس کمیته روابط خارجی سنا در این زمینه اظهار داشت: “ما باید بسیار واضح بدانیم که در این قسمت از جهان جایی برای جنگ سرد جدید وجود ندارد، زیرا اکنون زمان ارتباط و همکاری است، نه رویارویی یا درگیری. من احساس می کنم که ایالات متحده در مسیر اشتباه است و آنها متوجه شده اند که شعله ور شدن یک جنگ سرد جدید و ایجاد دشمن جدید مانند چین کمکی نخواهد کرد.

به گفته سناتور سید، واشنگتن در صورت تمایل به یک رابطه کاری ثابت با اسلام آباد مجبور است نیو دهلی را دور نگه دارد. او با توصیف هند به عنوان یک نقطه عطف دیرینه در روابط آمریکا و پاکستان گفت: “اگر هند در حال تلاش باشد تا پاکستان را از مرزهای خود و یا با استفاده از نیروهای نیابتی مانند گذشته بی ثبات ساخته و به پاکستان آسیب برساند، برای منافع اصلی ما مضر است. ایالات متحده باید این را درک کند.

سناتور سید معتقد است که مشکل آمریکا در افغانستان اکنون منتقل شده و یک مشکل منطقه ای است، به این معنی که پاکستان و منطقه از جمله چین، روسیه، ایران، جمهوری های آسیای مرکزی، قطر و ترکیه همه ذینفع هستند.

سناتور سید تاکید کرد که واشنگتن شاید بیش از ۲۰ سال پیش به اسلام آباد نیاز داشته باشد، زیرا ایالات متحده به ندرت متحدی در این منطقه به جز هند دارد، زیرا آنها دیگر به تعهدات آمریکا اعتماد ندارند. بنابراین اسلام آباد کلید را در دست دارد و واشنگتن به شدت به آن نیاز دارد.

مایکل کوگلمن تحلیلگر مسائل افغانستان نیز معتقد است روابط آمریکا و پاکستان در دوراهی قرار دارد. کوگلمن معتقد است این افغانستان است که عامل تعیین کننده مسیر آنها خواهد بود! به گفته کوگلمن، هر دو طرف باید انتظارات خود را کاهش دهند تا بتوانند یک رابطه سالم را حفظ کنند.

  • منبع خبر : اکسپرس