تحلیلگران، جنگی را که امریکا در پی یازده سپتمبر درگیر آن شد غیر قابل پیروزی می دانند.در حالی که ایالات متحده مجبور به تحمل مسئولیت جنگ در افغانستان بود، این کشور بیش از ۲/۵ تریلیون دالر در افغانستان هزینه کرد. از دست دادن نیروها (بیش از ۲۴۰۰ نفر) و تجهیزات آسیب دیگری بود که امریکا […]

تحلیلگران، جنگی را که امریکا در پی یازده سپتمبر درگیر آن شد غیر قابل پیروزی می دانند.در حالی که ایالات متحده مجبور به تحمل مسئولیت جنگ در افغانستان بود، این کشور بیش از ۲/۵ تریلیون دالر در افغانستان هزینه کرد.

از دست دادن نیروها (بیش از ۲۴۰۰ نفر) و تجهیزات آسیب دیگری بود که امریکا باید با آن روبرو می شد. رییس جمهور بایدن باید معادله خروج نیروها را از همه جهات ببیند.

ایالات متحده برای تمرکز بر امور داخلی خود نیاز به خروج از افغانستان دارد. همچنین ممکن است جناح های افراطی در افغانستان رژیم در افغانستان را پس از خروج نیروها به خطر بیندازند.

رییس جمهور بایدن همچنین گفت که ایالات متحده به پشتیبانی از دستگاه های امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. زمان نشان خواهد داد که آیا چنین توافقی باعث صلح در افغانستان می شود یا بایدن مقصر هرگونه درگیری در داخل افغانستان خواهد بود.

در حالی که نیروهای امریکایی و متحدانش در ماه سپتمبر خارج می شوند، سوال در مورد ثبات افغانستان است. چه کسی اطمینان می دهد جناح‌های افراطی در افغانستان با دستگاه امنیتی محلی درگیر نخواهند شد؟

حداقل دو دهه طول خواهد کشید تا اوضاع نابسامان در صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان کاهش یابد تا این کشور بتواند دوباره روی پاهای خود بایستد. افغانستان آسیب های اجتماعی، عاطفی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی فراوانی را پشت سر گذاشته است.

افغانستان قبل از ظهور به عنوان کشوری مستقل که بتواند روابط دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و بقیه جهان برقرار کند، باید ساختار اقتصادی و سیاسی خود را بازسازی کند.

  • منبع خبر : سفیر نیوز