وزارت صلح Archives - Safeer News
گره‌ِکورِ صلح؛ ایجاد نهاد‌های موازی به چه معنا است؟ 23 حوت 1398

گره‌ِکورِ صلح؛ ایجاد نهاد‌های موازی به چه معنا است؟

شکیل وزارت دولت در امور صلح از جانب رییس‌جمهور غنی، در آستانه‌ی انتخابات موجی از سردرگمی نسبت به اقدامات وی در زمینه‌ی صلح و چگونگی برخورد دولت افغانستان با مسئله‌ی صلح را خلق کرد.