همکاری های دوجانبه Archives - Safeer News
رییس جمهور غنی نماینده وزارت خارجه ایران را به حضور پذیرفت ۱۳ دلو ۱۳۹۸

رییس جمهور غنی نماینده وزارت خارجه ایران را به حضور پذیرفت

محمد اشرف غنی رییس جمهور و محمد ابراهیم طاهریان نماینده وزارت امور خارجه ایران امروز(یکشنبه) در باره روابط دوجانبه، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر در منطقه گفتگو کردند.