همکاری های دوجانبه Archives - آژانس‌خبری‌سفیر
رییس جمهور غنی نماینده وزارت خارجه ایران را به حضور پذیرفت ۱۳ دلو ۱۳۹۸

رییس جمهور غنی نماینده وزارت خارجه ایران را به حضور پذیرفت

محمد اشرف غنی رییس جمهور و محمد ابراهیم طاهریان نماینده وزارت امور خارجه ایران امروز(یکشنبه) در باره روابط دوجانبه، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر در منطقه گفتگو کردند.