فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع Archives - آژانس‌خبری‌سفیر
گروه طالبان از راه جنگ به قدرت نخواهد رسید ۲۰ دلو ۱۳۹۸
سکات میلر

گروه طالبان از راه جنگ به قدرت نخواهد رسید

سکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که گروه طالبان از راه جنگ در افغانستان به قدرت نخواهند رسید. او این اظهارات را در دیدار از قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال افغانستان گفته است.