فرصت سیاسی Archives - Safeer News
ضرورت شورای عالی هماهنگی 23 سرطان 1399

ضرورت شورای عالی هماهنگی

بدون اين شورا و در فقدان هماهنگي همه زيان مند خواهد شد. اميد است همه با درك شرايط موجود در اين راستا گام هاي عملي بردارند.