ایران Archives - Safeer News
رییس جمهور غنی نماینده وزارت خارجه ایران را به حضور پذیرفت 13 حوت 1398

رییس جمهور غنی نماینده وزارت خارجه ایران را به حضور پذیرفت

محمد اشرف غنی رییس جمهور و محمد ابراهیم طاهریان نماینده وزارت امور خارجه ایران امروز(یکشنبه) در باره روابط دوجانبه، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر در منطقه گفتگو کردند.