گسترش تکفیر در غیاب علم کلام ۰۵ حوت ۱۳۹۸
آژانس خبری سفیر
چیزی یافت نشد !