نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازۀ از سفرهایش را به کشورهای منطقه آغاز کرد. براساس گزارشات منتشرشده، زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازۀ از سفرهایش را به منطقه آغاز کرد. آقای خلیل‌زاد نخست به آلمان رفته و قرار است به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، و برخی کشورهای دیگر […]

نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازۀ از سفرهایش را به کشورهای منطقه آغاز کرد. براساس گزارشات منتشرشده، زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازۀ از سفرهایش را به منطقه آغاز کرد.

آقای خلیل‌زاد نخست به آلمان رفته و قرار است به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، و برخی کشورهای دیگر نیز سفر کند. پیش از این، وی برای نخستین بار پس از ابقا شدن در سمتش با رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن دیدار کرد.

  • منبع خبر : هفته‌نامه سفیر