رئیس مجلس شورای ملی اسد قیصر به روز پنجشنبه اظهار داشت که صلح در افغانستان برای توسعه اقتصادی و اتصال منطقوی ضروری است. وی در گفتگو با نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان گفت که صلح در افغانستان باعث رونق این کشور خواهد شد، منطقه و پاکستان از روند صلح تحت رهبری افغان ها حمایت […]

رئیس مجلس شورای ملی اسد قیصر به روز پنجشنبه اظهار داشت که صلح در افغانستان برای توسعه اقتصادی و اتصال منطقوی ضروری است. وی در گفتگو با نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان گفت که صلح در افغانستان باعث رونق این کشور خواهد شد، منطقه و پاکستان از روند صلح تحت رهبری افغان ها حمایت می کند!

اسد قیصر رئیس مجلس عنوان داشت تعامل سازنده بین نمایندگان پارلمان و رهبری سیاسی هر دو کشور باعث نزدیکتر شدن یکدیگر شده است.

وی گفت مردم پاکستان و افغانستان نه تنها همسایه و برادر بودند بلکه دارای روابط تاریخی قوی هستند. وی گفت که مشتاقانه منتظر سفر خود به کابل است که در آنجا با همتای افغان خود و رهبری افغانستان دیدار خواهد کرد.

رئیس مجلس با اشاره به ابتکارات پارلمان و قوه مجریه گفت که در مورد توصیه های گروه دوستی پارلمانی پاکستان و افغانستان در شورای ملی چالش های پیشبرد روابط دو جانبه و تجارت برداشته شده است. وی گفت: موانع تعرفه ای در تجارت دو جانبه و ترانزیتی افغانستان شاهد پیشرفت مثبتی در تجارت دو جانبه بوده است.

نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان گفت که دولت و مردم افغانستان نیز از تلاش های پاکستان برای صلح در افغانستان قدردانی می کنند. وی با گفته های اسد قیصر موافقت نمود که نه تنها افغانستان بلکه کل منطقه از طریق تامین صلح در افغانستان، سود خواهند برد. مردم در دو طرف مرز با هم قرابت نزدیک دارند.

سفیر افغانستان گفت که سفر آینده رئیس مجلس شورای ملی و هیئت نمایندگی وی برای روابط گرم بین دو کشور تاریخی و حیاتی خواهد بود. وی گفت که این دیدار فرصتی را برای نمایندگان پارلمان پاکستان برای دیدار با همتایان افغان خود فراهم می کند.