آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به احتمال سقوط کامل اقتصادی در افغانستان پس از تسلط طالبان هشدار داد. او بر ضرورت فوری حمایت مالی و اقدام در کشور تاکید کرد. رئیس سازمان ملل متحد گفت که از امروز از هر سه افغانستانی یک نفر نمی داند وعده غذای بعدی آنها از کجا خواهد […]

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به احتمال سقوط کامل اقتصادی در افغانستان پس از تسلط طالبان هشدار داد. او بر ضرورت فوری حمایت مالی و اقدام در کشور تاکید کرد.

رئیس سازمان ملل متحد گفت که از امروز از هر سه افغانستانی یک نفر نمی داند وعده غذای بعدی آنها از کجا خواهد آمد و خدمات عمومی آنها نزدیک به سقوط است.

تهدید سقوط اقتصادی در کنفرانس روز دوشنبه مورد بحث قرار گرفت. به گفته رئیس سازمان ملل، این خطر از محدودیت های سیستم مالی افغانستان ناشی می شود!

او اظهار داشت: “جامعه بین المللی باید راه هایی را برای دسترسی به پول نقد در اختیار داشته باشد تا اقتصاد افغانستان بتواند نفس بکشد. فروپاشی کامل عواقب ویرانگری را برای مردم به همراه خواهد داشت و خطر بی ثباتی کشور های همسایه نیز وجود دارد.

گوترش همچنین اعلام کرد که از مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمکهای اضطراری خواسته است تا برای دیدار با رهبری طالبان به کابل سفر کند.

  • نویسنده : عادله عطایی
  • منبع خبر : سفیر نیوز